1

بهترین جایگاه برای محصول

News Discuss 
برای پیداکردن بهترین جایگاه برای محصول خاص، باید ویژگیهایی را که مشتریان به آنها اهمیت میدهند، نحوۀ قضاوت آنان دربارۀ محصولات رقیب باتوجهبه این ویژگیها و نیز نظر مشتریان را دربارۀ محصول باتوجهبه همان ویژگیها، بررسی کرد. در این حالت چشم ها طبیعی تر به نظر می رسند. اگر به https://shabakepress.ir

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story